Contacteer ons!
011 96 00 72

Contact

Groepstherapie voor kinderen in Hasselt

In Balans organiseert groepssessies rond emotionele en gedragsproblemen na echtscheiding, rond omgaan met pestgedrag en weerbaarheid, omgaan met angstenhoogsensitiviteit, en demotivatie en schoolmoeheid in Hasselt.

Het lucht op om kinderen te ontmoeten die vergelijkbare ervaringen en problemen hebben.

Leeftijdsgenoten kunnen bovendien in de huid kruipen van personen die in het dagelijkse leven een cruciale rol spelen (ouders, broers of zussen, klasgenoten, vrienden).

Al pratend en spelenderwijs (tekenen, visualisatie, rollenspelen, …) kunnen bewustwording en verwerking plaatsvinden. Om vervolgens vastgeroeste patronen te doorbreken.

Het belangrijkste doel is dat het kind meer in de eigen kracht komt te staan waardoor het met meer plezier en zelfvertrouwen door het leven gaat!

Alle concrete info rond groepssessies vind je in de rubriek agenda.